Štatistika dát nameraná meteorologickou stanicou

Tabuľka obsahuje prehľad a základnú štatistiku dát nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania spracovaných údajov v programe Cumulus. Dáta za aktuálny deň sú doplňované vždy nasledujúci deň ráno. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu zrážky doplňované s opozdením cca 48 hodín. Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačítko v menu nad tabuľkou, políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúži pre výber roku, za ktorý majú byť dáta zobrazované.

Poznámky:

Dáta za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno. Niektoré dáta z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.

Stránka aktualizovaná : 26.6.2021 17:35:03
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)